Edukacja przedszkolna

agata-kobylinska

Agata Kobylińska, mgr – pedagożka ze specjalnością: edukacja specjalna, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjalistka w zakresie terapii pedagogicznej, współzałożycielka EduKABE Fundacji Kreatywnych Rozwiązań, edukatorka seksualna w Fundacji SPUNK, absolwentka podyplomowych Gender Studies w Instytucie Filozofii UMK, trenerka w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Specjalistka w zakresie zapobiegania przemocy i edukowania dzieci na temat możliwości ochrony w sytuacjach trudnych, a także w zakresie skutecznej komunikacji z dzieckiem, tworzenia bezpiecznej relacji oraz właściwego reagowania na wczesne symptomy krzywdzenia. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

Kontakt: agata.kobylinska@edukabe.pl


ewa-krystek

Ewa Krystek, mgr – mgr pedagogiki ze specjalnością: edukacja specjalna, nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeutka SI, posiadająca kompetencje do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, a także do prowadzenia diagnozy i terapii SI. Współzałożycielka EduKABE Fundacji Kreatywnych Rozwiązań. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi.

Kontakt: ewak-1982@o2.pl


barbara-michalska

Barbara Michalska, mgr – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi: pedagożka, socjoterapeutka, terapeutka pedagogiczna, edukatorka seksualna a obecnie nauczycielka edukacji przedszkolnej w Łodzi. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu wyznaczania dziecku granic opartych na szacunku i zrozumieniu „Bez Klapsa…”, „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, jak również szkoleń z zakresu zapobiegania przemocy i wykorzystywaniu seksualnemu, a także edukowania dzieci na temat możliwości ochrony w sytuacjach trudnych „Już wiem co zrobić”. Zaś dla rodziców warsztaty z zakresu umiejętności skutecznej komunikacji z dzieckiem, tworzenia bezpiecznej relacji oraz właściwego reagowania na wczesne symptomy krzywdzenia dziecka. Ambasadorka kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” i współinicjatorka akcji Przedszkolaki Pomagają. Absolwentka szkolenia na Terapeutkę I o Integracji Sensorycznej i szkolenia antydyskryminacyjne dla nauczycieli UCZ TOLERANCJI organizowanej przez Uniwersytet Łódzki. Animatorka Edukacji Seksualnej – ukończyła cykl szkoleń „Tak! Dla edukacji seksualnej” w Fundacji Spunk. Współzałożycielka Fundacji Kreatywnych Rozwiązań EduKABE. Trenerka w zakresie „Bezpieczeństwo online dzieci i młodzieży z grupy ryzyka” w ramach projektu SocialWeb SocialWork koordynowanego przez niemiecką fundację Digitale Chancen. A w wolnej chwili poszukiwaczka inspiracji na zdrowe i ekologiczne życie w tańcu, książce, muzyce i jeździe na rowerze.

Kontakt: basiamichalska21@wp.pl

wstecz